Dienstverleningsdocumenten

Onze dienstverleningsdocumenten zijn gegenereerd via de AFM en zijn gebaseerd op de Wet Financieel Toezicht.

De klant kan kiezen tussen een vast tarief of een uurtarief.

Wij werken bij voorkeur op basis van een uurtarief aangezien dit veelal leidt tot lagere kosten voor de klant.. Het uurtarief, dat vermeld staat in het dienstverleningsdocument, is ons basistarief. Hiernaast zijn in sommige gevallen speciale kortingen mogelijk, te weten:

Op verzoek van de klant kan ook een vast tarief overeengekomen worden; hierop zijn geen kortingen mogelijk 

Dienstverleningsdocumenten