Dienstverleningsdocumenten

Ons dienstverleningsdocument is gegenereerd via de AFM en is gebaseerd op de Wet Financieel Toezicht.

Wij werken standaard op basis van een uurtarief. Dit uurtarief, dat vermeld staat in het dienstverleningsdocument, is ons basistarief. Hiernaast zijn in sommige gevallen speciale kortingen mogelijk, te weten:

  • Kortingen voor militairen.
  • Kortingen indien ook alle verzekeringen via DefensiePolis of de Wildschut Groep worden gesloten.
  • Kortingen bij hersteladvies beleggingsverzekeringen, gesloten via onze kantoren.

In sommige gevallen kan een maximumtarief overeengekomen worden. Op uitdrukkelijk verzoek kan een vast tarief overeengekomen worden.

Dienstverleningsdocumenten