Veranderingen in kosten voor huizenbezitters en kopers in 2020

Wat verandert er in 2020 als je een eigen woning bezit of wilt gaan kopen?

Gemeentebelastingen

Belastingen van gemeenten gaan omhoog. De onroerendezaakbelasting stijgt gemiddeld met 4 procent. De afvalstoffenheffing gaat landelijk 8 procent omhoog. Dit zijn gemiddelden, per gemeente kan het veel verschillen.

Energie

De meeste huishoudens hoeven in 2020 iets minder te betalen aan energiekosten door de verhoogde aftrek energiebelasting. Vereniging Eigen Huis schat dit op gemiddeld 70 euro per huishouden.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgebouwd wanneer het inkomen hoger is dan 68.507 euro. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen tegen maximaal 46 procent worden afgetrokken. Dit is 3 procentpunt lager dan vorig jaar.

Heeft u een woning met een waarde tussen 75.000 en 1.090.000 euro, dan daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60 procent.

Rentepercentage

Het zijn nog voorspellingen, maar De Hypotheker verwacht dat de rentedalingen nog niet ophouden. Gunstig als je een huis wilt kopen maar ook voor huizenbezitters interessant. Betaal je nog een hoge rente dan is het misschien slim deze over te sluiten.

Voordelen voor starters

De NHG-premie die bij de koop van een woning betaalt moet worden zakt van 0,9 procent naar 0,7 procent van de koopsom en de kostengrens voor de aankoop van een huis met NHG gaat omhoog van 290.000 naar 310.000 euro. Ook gaat het tweede inkomen zwaarder meetellen wanneer je als stel een huis met NHG wil kopen; 80 procent in plaats van 70.