Oververhitting op woningmarkt in grote steden


Geplaatst op 10-05-2017


Hoe is het met de woningmarkt in de grote steden gesteld? De Nederlandsche Bank (DNB) deed hier een groot onderzoek naar en zag een driedeling. Voor kopers met een kleine portemonnee is wonen in de stad vrijwel onbetaalbaar. Daardoor zijn de randgemeenten van steden erg populair. Want hier zijn vaak wel betaalbare woningen te vinden. In de omliggende gemeenten van steden trekt de woningmarkt dan aan. Maar door de verplaatsing naar de randgemeenten wordt het ook hier weer dringen. In de rest van het land trekken mensen weg. Deze krimpgebieden blijven krimpen.

Kenmerken oververhitte woningmarkt

In de grote steden is een oververhitting op de huizenmarkt te zien. Er is een korte verkooptijd en huizen worden boven de vraagprijs verkocht, soms zelfs zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring. Daarnaast wordt er steeds meer eigen geld gebruikt. Bijvoorbeeld door giften van ouders aan kinderen, mogelijk gemaakt door de verruimde schenkingsvrijstelling. Sinds 2013 zijn ruim een kwart woningen contant betaald, zonder hypotheek. Ook als er wel een hypotheek wordt afgesloten wordt een deel (tussen de 50.000 en 70.000 euro) uit eigen zak betaald.

Oorzaken prijsstijging woningmarkt steden

De prijsstijging in de steden komt door de grote populariteit van de stad. Met name hoogopgeleide jongeren uit de rest van het land trekken naar de grote steden. Er zijn echter niet genoeg woningen voor hen. De bouw van nieuwe woningen loopt achter. De mogelijkheid om kantoorpanden om te bouwen tot woningen wordt nog weinig uitgevoerd. Zo ontstaat er een schaarste waardoor de prijs van huizen wordt opgedreven. 

Oplossingen

Volgens DNB zijn er wel een paar maatregelen die de Rijksoverheid kan nemen. Bijvoorbeeld gemeenten en corporaties stimuleren om meer betaalbare huurwoningen te bouwen, de hypotheekrenteaftrek sneller afbouwen voor een gelijk speelveld, en prestatieafspraken maken met de gemeenten over het aantal woningen dat gebouwd moet worden.