Nieuwe hypotheekplannen Rutte III voelen als boete


Geplaatst op 12-10-2017


Het nieuwe kabinet wil mensen die hun hypotheekschuld hebben afbetaald weer gaan belasten. Dit bezorgt deze groep mensen, waaronder zich veel gepensioneerden bevinden, hoge kosten. Volgens de Vereniging Eigen Huis heeft dit gevolgen voor ongeveer een miljoen huizenbezitters. Per jaar zorgt dit voor €1000 aan extra lasten per huishouden. Het doel van het nieuwe kabinet is om door middel van deze lastenverzwaring een miljard euro binnen te halen.

Terugdraaien wet-Hillen

Het idee achter dit plan is gebaseerd op het eigenwoningforfait. Voormalig kamerlid Hans Hillen kwam in 2005 met een nieuwe wet om het aflossen van de hypotheek te stimuleren. Het eigenwoningforfait werd toen afgeschaft voor mensen die hun hypotheekschuld hadden afgelost. In het plan van het nieuwe kabinet wordt deze wet weer teruggedraaid. Omdat het sinds een aantal jaar verplicht is om af te lossen op hypotheken is het niet meer nodig aflossen extra aantrekkelijk te maken. De wet is nu in principe overbodig maar voor velen voelt deze wijziging als een boete.

Gevolgen

Vooral gepensioneerden worden door dit nieuwe plan gedupeerd omdat zij meestal de hypotheekschuld al afgelost hebben. Wanneer het pensioen klein is, is deze lastenverzwaring ineens een grote lastenpost. Verder hebben de nieuwe hypotheekplannen invloed op de huizenbezitters die zonder hypotheek een huis hebben kunnen kopen.