NHG-grens omhoog

In 2019 wordt de grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd van 265.000 naar 290.000 euro. Door deze flinke verhoging kunnen er meer hypotheken in aanmerking komen voor de NHG. Dit laat het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) weten. Wanneer je investeert in energiebesparende voorzieningen ligt de grens nog hoger, namelijk maximaal 307.400 euro (nu 280.900 euro).

Het Waarborgfonds Eigen Woningen is verantwoordelijk voor de NHG. De NHG biedt een financieel vangnet wanneer iemand zijn hypotheeklasten niet meer kan betalen door bijvoorbeeld het verliezen van je baan of het overlijden van een partner. Wanneer een huis uiteindelijk met verlies wordt verkocht, neemt de NHG de restschuld op zich. Hierdoor lopen banken minder risico, wat ze doorrekenen in een lagere rente. Naast meer financiële zekerheid is de NHG dus ook voordelig door de lage rente.

Verhoging door stijging huizenprijzen

Dat de NHG toeneemt ligt aan de stijging van de huizenprijzen. De NHG-grens wordt bepaald op basis van de gemiddelde koopsom van juni, juli en augustus in het vorige jaar, met een afronding op 5000 euro. In deze drie maanden in 2018 was de gemiddelde prijs van een woning 291.444 euro.

Begin 2018 ging de NHG-grens ook al omhoog. De stijging van de huizenprijzen blijft aanhouden dus dat geeft reden om in 2019 weer een verhoging door te voeren. Daarnaast is de NHG vooral belangrijk voor starters. Omdat er door de stijging van de huizenprijzen nog maar weinig starterswoningen onder de 265.000 beschikbaar zijn, is het logisch dat de NHG-grens ook stijgt.

Het besluit moet nog wel voorgelegd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken ter goedkeuring.