Moeilijke positie voor starters op de woningmarkt

Voor jongeren is het moeilijk een financiering rond te krijgen voor de aankoop van een huis. De helft van de jongvolwassenen tot 35 jaar heeft de voorkeur om een huis te kopen. Maar door de schaarste van het huizenaanbod en de oplopende prijzen zijn hun kansen op de woningmarkt klein.

Weinig mogelijkheden en belemmeringen

Het aandeel van starters in het totale aantal woningverkopen loopt al enige tijd af, zo ook afgelopen kwartaal. Huren is ook geen interessant alternatief. Grootste knelpunt voor jongeren is dat ze te veel verdienen voor sociale huur maar te weinig voor de vrije huursector. De Woonbond oppert daarom bijvoorbeeld om meer huizen te bouwen in de categorie middelhuur. Want kopen is al helemaal een brug te ver voor de jonge starters. Zeker door de strengere hypotheekregels waardoor een vast contract vereist is en de kosten koper niet meer meegefinancierd kunnen worden. Met een lager inkomen en minder spaargeld zijn jongeren dus vooral aangewezen op goedkopere woningen, die er juist nauwelijks zijn op dit moment doordat er tijdens de crisis weinig gebouwd is en weinig plannen gemaakt zijn om te bouwen. Maar ook nu daalt de uitgifte van vergunningen voor het bouwen van nieuwe woningen door een tekort aan bouwpersoneel en prijsstijgingen van het materiaal.

Daarnaast willen veel starters in populaire gebieden wonen. Hier is de concurrentie dus hoog, wat de prijzen alleen maar meer opdrijft. Investeerders die huizen opkopen om te verhuren of om door te verkopen, spelen ook een rol in de stijgende prijzen.

Laag vertrouwen

Volgens onderzoek van hypotheekberekenen.nl heeft de kans om een betaalbaar huis te vinden een dieptepunt bereikt. Vorig jaar was in 53 procent van de gemeenten in Nederland de kans zeer klein om een huis te vinden. Nu is dat 82 procent. Het vertrouwen in de woningmarkt is hierdoor voor het eerst sinds vier jaar weer negatief. Slechts twee op de tien Nederlanders vindt het nu een gunstige tijd om een huis te kopen.