Meer hypotheekaanvragen in middelgrote steden

Tijdens het eerste kwartaal heeft de groei van het aantal hypotheekaanvragen zich van de grote steden verplaatst naar de middelgrote steden. In het eerste kwartaal van 2018 zijn er in totaal 8,5% meer hypotheekaanvragen gedaan dan vorig jaar. De stijging is wel afgevlakt gedurende het eerste kwartaal. In januari was het verschil met vorig jaar nog 33%, maar dit is in februari en maart gedaald. Waarschijnlijk door de lichte stijging van de rente.

Trends bij starters

Vooral starters kiezen voor een woning buiten de grote steden. Waarschijnlijk wijken ze uit naar middelgrote steden door te hoge prijzen in de grote steden. Zo krijgt Ouder-Amstel bijvoorbeeld de voorkeur boven Amsterdam, en Midden-Delfland en Vlaardingen worden verkozen boven Rotterdam. Het aantal hypotheekaanvragen van starters blijft wel gelijk. Het aantal NHG aanvragen daalt echter wel. Starters die wel voor NHG kiezen, kiezen daarbij voor een rentevaste periode van 20 jaar of langer.

Overige trends

Vooral oversluiters zijn opvallend actief in het eerste kwartaal, waarschijnlijk om te profiteren van de lage rente. Zij kiezen vaak voor een aflossingsvrije hypotheek. Daarnaast blijft de ZZP’er een vaste doelgroep. In 2016 werd deze trend gezet en deze zet zich nog steeds voort. Zij kiezen minder vaak voor een lange rentevaste periode.

In het complete rapport van Hypotheken Data Netwerk zijn alle cijfers uit het eerste kwartaal terug te vinden.