Eigen huis gekocht? Deze kosten zijn aftrekbaar bij de belastingaangifte

Vanaf 1 maart kun je weer belastingaangifte doen. Heb je in het afgelopen jaar een nieuw huis gekocht? Dan kun je een aantal kosten aftrekken van je inkomen. Dit zijn de kosten die nodig waren om de hypotheeklening rond te krijgen. In het aangifteformulier vallen deze onder ‘Hypotheken en andere schulden’ en ‘Financieringskosten’.

Veel kosten staan al automatisch ingevuld in je digitale aangifte. De kosten van de aankoop van je huis nog niet. Deze moet je dus zelf opzoeken en kun je onder andere vinden op de rekeningen van je notaris en hypotheekadviseur.

Eenmalige aftrekbare kosten

Er zijn een aantal aftrekbare kosten die je eenmalig op kunt geven. Dat zijn de volgende:

  • Taxatiekosten
  • Kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie
  • Alleen wanneer nodig bij aanvraag NHG: kosten bouwkundig rapport
  • Borgstellingsprovisie
  • Bereidstellingsprovisie van de bank
  • Kosten van hypotheekakte bij notaris + inschrijving in het kadaster, incl. btw
  • Kosten hypotheekadvies en bemiddeling
  • Betaalde bouw- en grondrente na ondertekening voorlopige koopovereenkomst
  • In geval van nieuwbouw of verbouwing: rente en financieringskosten verbouwingsdepot, verrekend met ontvangen rente
  • Zelf gemaakte kosten om alle zaken m.b.t. de hypotheeklening te regelen zoals telefoon- en reiskosten.

Deze kosten zijn aftrekbaar van je belastbare inkomen (box 1). Je leeftijd, inkomen en in welke belastingschijf je valt, zijn van invloed op het belastingtarief. Verder kan het voordelig zijn om, indien je een fiscaal partner hebt, de aftrekbare kosten te verdelen wanneer de een meer verdient dan de ander. Bij een hoger inkomen profiteer je namelijk meer van een aftrekpost dan bij een lager inkomen.