Code rood op de woningmarkt

Op Prinsjesdag sloeg de NVM al alarm: het is code rood op de woningmarkt. De laatste kwartaalcijfers van 2018 bevestigen dit nogmaals.

NVM-makelaars verkocht in het derde kwartaal van 2018 bijna 12% minder woningen. Dit aantal daalt al vijf kwartalen achter elkaar. De transactieprijs van een woning is ten opzichte van een jaar geleden daarentegen 10,3% gestegen. En de gemiddelde verkooptijd van een woning werd met 15 dagen verkort tot 40 dagen.

Bijna een derde van de woningen wordt daarbij boven de vraagprijs verkocht. Ook de prijzen van nieuwbouwwoningen nemen toe. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning is inmiddels 355.000 euro. Al deze ontwikkelingen treffen met name starters en middeninkomens.

Oorzaken woningkrapte

NVM-voorzitter Ger Jaarsma ziet drie oorzaken voor de krapte op de woningmarkt. Er ontbreekt een duidelijke visie over de ontwikkeling en bouw. Nieuwbouwspecialisten van de NVM denken hier al wel constructief over mee, maar dit kan beter.

De beslissing om af te stappen van gasaansluitingen, door de omstandigheden in Groningen, leiden ertoe dat veel projecten herzien moeten worden, wat veel vertraging oplevert.

Verder zorgen beleggers en expats voor het verkrappen van de woningmarkt. Voor beleggers is het lucratief te investeren in een woning en deze te verhuren. En onder expats is er nu een trend om een woning te kopen in plaats van te huren. Ook ondernemingen (vooral multinationals) spelen hierin mee. Zij kopen, met de Brexit in het vooruitzicht, hele huizenblokken op. De ‘normale’ koper heeft hierdoor het nakijken.

Een nationale aanpak is de oplossing

Er is een structurele en gestructureerde aanpak nodig om deze problemen op te lossen. Dit zal in de vorm van een Nationaal Woningbouwplan, onder strakke regie van de Rijksoverheid, uitgevoerd moeten worden. Er wordt namelijk te weinig gebouwd om het dalende woningaanbod met de bijbehorende prijsstijgingen weg te kunnen werken. En alle tijdelijke of lokale oplossingen hebben te weinig effect of werken elkaar zelfs tegen. De hele politiek, gemeenten en provincies, en marktpartijen zullen de handen ineen moeten slaan en er werk van moeten maken om de doelstellingen van het aantal te bouwen nieuwbouwwoningen per jaar te behalen. Hier pleit NVM-voorzitter Ger Jaarsma voor. Want ook het komende kwartaal zal de woningmarkt verder verkrappen.