Aantal verhuizingen sinds lange tijd gedaald

Voor het eerst in vier jaar is er een daling in het aantal verhuizingen in Nederland. Sinds 2014 steeg het aantal verhuizingen. In 2018 waren er 1,79 miljoen verhuizingen. Maar uit de laatste cijfers van het CBS blijkt dat dit 5% minder is dan in 2017.

Er zijn meerdere verklaringen aan te wijzen voor de daling in het aantal verhuizingen.

Het is moeilijker een ander huis te vinden door de toenemende krapte op de woningmarkt. Er werden dan ook minder huizen verkocht (10%).

Ook de afnemende asielzoekersstroom heeft ermee te maken. Het aantal asielzoekers, vooral Syriërs, die vanuit een asielzoekerscentrum naar een eigen woning verhuisden is afgenomen. Als deze verhuizingen niet worden meegeteld is de daling in 2018, ten opzichte van 2017, 4%.

Aantal verhuizingen per leeftijdsgroep

Jongeren tussen de 20 en 30 verhuizen normaal gesproken het meest omdat op deze leeftijd de meeste veranderingen plaatsvinden die reden geven tot verhuizen, zoals het verlaten van het ouderlijk huis, samenwonen of gezinsuitbreiding. Hier werd in 2017 al een daling bij ingezet. In 2018 volgden ook de andere leeftijdsgroepen. De daling was het grootst bij getrouwde stellen met kinderen en ongetrouwde mensen zonder kinderen in de leeftijdsgroep 30-50 jaar.

Alleen het aantal verhuizende 65-plussers is gestegen. Zij willen vaak kleiner gaan wonen. Dit is voor hen ook mogelijk omdat ze vaak een woning bezitten die nog veel waarde heeft of waarvan de hypotheek al is afgelost. Zij kunnen dus vrij makkelijk hun huis verkopen en iets nieuws kopen.